Passo: een klein bureau met een schat aan kennis.

Diensten

Reïntegratie

Met een reïntegratietraject gaat uw medewerker op een andere werkplek aan de slag. Al dan niet in de eigen organisatie, dat hangt af van wensen en mogelijkheden van de persoon én de organisatie.

Voorwaarde voor een geslaagd traject is een grondige intake. Passo voert een gesprek waarbij mogelijkheden en wensen geanalyseerd worden vanuit een arbeidsdeskundige achtergrond. De kwaliteiten van medewerker zijn het uitgangspunt. Het rapport is de basis voor een vervolgtraject bij een reïntegratiebedrijf. De ervaring leert dat de lastigste casus voor Passo de beste uitdaging vormt!

Daarnaast biedt Passo organisaties beleidsondersteuning bij de herinrichting van hun reïntegratiebeleid. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen worden helder beschreven, reïntegratieprotocollen en toetsen voor het reïntegratieverslag geven een prettige duidelijkheid over de gang van zaken.
Bel: 06 46 09 69 52 of mail [email protected] Disclaimer © AzimDezign & Communication / © www.cvateksten.com