Passo werkt helder, stimulerend
en direct

Werkwijze

Bij reïntegratietrajecten maakt Passo op uitnodiging van de opdrachtgever een offerte. Na akkoord verzamelt Passo o.a. bij de arbodienst relevante informatie. Na aparte gesprekken met de direct leidinggevende en de betrokkene brengt Passo een advies uit dat is opgesteld in samenspraak met de cliënt.
Tijdens een vervolggesprek worden de opties in het rapport toegelicht: terugkomen in de organisatie of ruimte maken voor een nieuwe stap. In overleg met de werkgever kunnen daarna afspraken over een reïntegratietraject worden gemaakt.

Voor overige adviestrajecten en diensten volgt na een vrijblijvend oriënteringsgesprek een offerte. Na goedkeuring kan Passo het adviesproject ten uitvoer brengen. Na elk project volgt een evaluatie.

Passo aanpak
De aanpak van Passo onderscheidt zich door: helderheid, stimulerende en directe aanpak, mensgerichte benadering, denken in creatieve oplossingen en ideeën, oog hebben voor verschillende belangen.
Bel: 06 46 09 69 52 of mail [email protected] Disclaimer © AzimDezign & Communication / © www.cvateksten.com